Bộ Switch PoE của KBVISION có khoảng cách truyền dẫn tối đa là bao nhiêu?

PoE

Hỏi: Bộ Switch PoE của KBVISION có khoảng cách truyền dẫn tối đa là bao nhiêu?

Đáp: Khoảng cách truyền dẫn tối đa là 250m đối với cổng PoE, còn với cổng ePoE sẽ lên đến 800m.

0934167456