Cách add sản phẩm KBWIN về đầu ghi KBVISION?

add sản phẩm kbwin về đầu kbvision

Hỏi: Cách add sản phẩm KBWIN về đầu ghi KBVISION?

Đáp:
1. Update firmware camera KW-H1 lên mới nhất. (Có ngày tháng từ 20181122 trở lên, mới nhất là 20190419)
2. Vào đặt IP tĩnh cho camera (trong mục Thiết lập – Mạng lưới – Ethernet/Wifi – Tắt DHCP)
3. Trên đầu ghi nếu không tìm thấy IP, bạn có thể chọn “ Thêm Thủ công” và nhập các thông số của camera vào:
– Chuẩn Onvif
– IP tĩnh vừa đặt cho cam.
– Port: 80 và 554.
– Username
– Mật khẩu

0934167456