Cách thêm Camera KX-2011N2 về Đầu ghi từ xa?

thêm camera

Hỏi: Cách thêm Camera KX-2011N2 về Đầu ghi từ xa?

Trả lời: Tạo tên miền trong modem mạng. Kết nối Đầu ghi (DYN hoặc NO-IP) và tiến hành NAT Port cho camera.

0934167456