Camera IP của KBVISION sau khi bị ngắt điện, camera trả thời gian về lại năm 2000?

Thời gian bị reset lại

Hỏi: Camera IP của KBVISION sau khi bị ngắt điện, camera trả thời gian về lại năm 2000?

Đáp: Lỗi này do Pin CMOS của camera đã cạn. Phương pháp tối ưu nhất là thay thế pin CMOS của camera. Bạn có thể mang sản phẩm đến KBVISION để được hỗ trợ.

0934167456