Camera KX-NB2002 có Starlight nhưng nhìn đêm rất tối?

Starlight nìn đêm rất tối

Hỏi: Camera KX-NB2002 có Starlight nhưng nhìn đêm rất tối?

Đáp: Vào mục menu của cam => xuống dòng day/night => bấm iris(+). Hoặc enter để chỉnh lại độ nhạy sáng (day:2 – night: 6)

0934167456