Download Hướng dẫn sử dụng

 STT  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  LINK TẢI VỀ
ĐẦU GHI HÌNH
 1 Hướng dẫn sử dụng Đầu ghi hình DVR KBVISION Download
 2 Hướng dẫn sử dụng Đầu ghi hình NVR KBVISION Download
 3 Hướng dẫn Upgrade Firmware đầu ghi KBVISION để sử dụng P2P trên KBiVMS 2.02.0 Download
 4 Hướng dẫn Reset cứng cho đầu ghi hình KBVISION TD6 và D6 Series Download
CAMERA
 1 Hướng dẫn sử dụng Camera IP KBVISION Download
 2 Hướng dẫn Kết nối và Cài đặt Camera Giao thông KBVISION Download Download
 3 Hướng dẫn Sử dụng các chức năng PTZ trên Camera IP Speedome KBVISION Download
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
 1 Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý KBiVMS Ver 2.0 Download
 2 Hướng dẫn sử dụng phần mềm KBView Lite trên điện thoại Download
 3 Hướng dẫn Backup and Import trên Phần mềm KBiVMS Download
 4 Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý KBiVMS Client cho Server Download
CÀI ĐẶT – THIẾT LẬP
 1 Hướng dẫn NAT port để xem camera từ xa Download
 2 Hướng dẫn Thiết lập bước đầu và Khôi phục mật khẩu KBVISION (Video)  Link
 3 Hướng dẫn thiết lập gửi báo động qua Email Download
BÀN ĐIỀU KHIỂN
1 Hướng dẫn sử dụng Bàn điều khiển IP 100NK Download