Download Phần mềm hỗ trợ

PHẦN MỀM DÀNH CHO KBVISION
 STT Tên phần mềm  Link tải về
 1

Phần mềm tính dung lượng ổ cứng lưu trữ cho đầu ghi hình camera

Download

 2

Phần mềm tính băng thông phải chuẩn bị cho camera IP

Download

 3

 Phần mềm quản lý KBiVMS 2.02.0 Setup for Windows (NEW)

Link 1
Link 2
Link 3

 4

 Phần mềm quản lý KBiVMS 1.14.1 Setup for Windows (12/10)

Download

 5

 Phần mềm quản lý KBWIN v5.12.2 Setup for Windows

Download

 6

Firmware Cập nhật cho Đầu ghi hình KBVISION dòng D4

Download

 7

 Phần mềm Config Tool Ver 2

Download

 8

Phần mềm Quản lý Camera KBVISION dành cho các dòng Mac OS – QCVIEW

Download

 9

 Phần mềm chuyển đổi định dạng video DAV thành AVI

Download

PHẦN MỀM DÀNH CHO DAHUA
 STT Tên phần mềm  Link tải về
 1

Disk_Calculator_Eng_V3.01_.0_.R_.20160606

Download

 2

Bandwidth Calculator(V1.0.0.3)

Download

 3

ConfigTool_Eng_V1.07.3.R.130701

Download

 4

ConfigTool_Eng_V3.20.0.R.150731

Download

 5

ConfigTool_chneng_v4.05.0.r.20161214

Download

 6

SmartPSS_ChnEng_Win32_IS_V2.02.0.R.171124

Download

 7

General_SmartPSS_International_IS_V2.00.1.T.20170110 (Co TIENG VIET)

Download

 8

SmartPSS_chneng_win32_is_v2.02.2.r.180622 (Mới Nhất)

Download

 9

Configtool_eng_MAC 64_v4.01.0.r.160328

Download

10

SmartPSS_eng_MAC_is_v2.00.0.r.20170120_codesign

Download

PHẦN MỀM DÀNH CHO HIKVISION
 STT Tên phần mềm  Link tải về
 1

Upgrade firmware TFTP

Download

 2

Phần mềm VMS máy tính iVMS 4200

Download

 3

Phần mềm search và kích hoạt thiết bị

Download

 4

Phần mềm Playback Hikvision_VSPlayer

Download

 5

Phần mềm hỗ trợ từ xa – Ultra Viewer

Download

 6

Phần mềm cấu hình hàng loạt – Batch Config

Download