Cáp đồng trục có bao nhiêu loại?

Cáp đồng trục

Trước tiên, để biết cáp đồng trục có bao nhiêu loại. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem cáp đồng trục là gì và nó dùng để làm gì? Cáp đồng trục là gì? Đây là loại cáp dùng để dẫn truyền tín hiệu đến một lõi dẫn điện được bao bọc lại bằng một

0934167456