Thiết lập P2P của đầu ghi KBVISION bị ngoại tuyến?

P2P

Hỏi: Thiết lập P2P của đầu ghi KBVISION bị ngoại tuyến?

Đáp :
Cách 1: Kiểm tra đầu ghi có kết nối mạng không dây bằng cách xem trên phần mềm Config Tool hoặc ping địa chỉ IP. Truy cập Cài đặt => TCP/IP => chọn DHCP => Lưu. Khởi động lại đầu ghi để nhận IP mới => vào lại TCP/IP tắt DHCP => Lưu. Vào P2P để kiểm tra đã online chưa.
Cách 2: Sau khi thực hiện bước 1 mà không thành công. Tiến hành chuyển DHCP trên đầu ghi, chuyển cổng mạng, khởi động lại modem. Và khởi động lại đầu ghi và thực hiện như bước 1.
Cách 3: Nếu như 2 cách trên không được thì tiến hành reset đầu ghi,thử lại. trong trường hợp tình thế có thể tạo tên miền cho thiết bị

0934167456