Tính năng Smart Tracking của KBONE là gì? Kích hoạt như thế nào?

Smart Tracking

Hỏi: Tính năng Smart Tracking của KBONE là gì? Kích hoạt như thế nào?

Đáp: Tính năng Smart Tracking của KBONE là tính năng sau khi được kích hoạt, thiết bị sẽ theo dõi và lưu lại sau khi phát hiện có đối tượng chuyển động trong khung hình.
Kết hợp được với âm báo có sẵn hoặc thu âm khi có đối tượng chuyển động.

0934167456